AMENTI CONSULTANCY

Wie op zoek is naar de gangbare communicatieadvisering vanuit de reputatiecommunicatie, die heeft op deze site weinig te zoeken. Bent u opzoek naar nieuwe inspiratie? Vindt u dat (overheids)communicatie vooral dienstbaar aan samenleving, burgers en klanten dient te zijn en niet in de eerste plaats aan uw eigen reputatiebelangen? Gelooft u ook niet meer in de zegeningen van de reputatiecommunicatie? Dan heeft Amenti Consultancy u veel te bieden.

In mijn werk als schrijver, spreker, coach, (media)trainer en adviseur laat ik mij leiden en inspireren door de wijsheden van de Hermetica. Het hanteren van het Hermetische mensbeeld leidt namelijk tot effectievere communicatie, dit in tegenstelling tot het gangbare, wetenschappelijk verantwoorde mensbeeld.


Hans Siepel

HERMETICA ALS INSPIRATIEBRON

De Hermetica is mijn inspiratiebron voor mijn werk. De hermetische wijsheden, ook wel bekend onder de naam ‘universele wijsheden’, dateren van het begin van de menselijke beschaving. Duizenden jaren voor Christus! De Hermetica wijkt in veel opzichten sterk af van de inzichten van onze westerse wetenschap. Met name op het punt van het veronderstelde mensbeeld. Menig bestuurder of communicatieprofessional staat er nooit bij stil, maar de communicatiewetenschap, op basis waarvan communicatieprofessionals hun werk doen en bestuurders communiceren, vertrekt vanuit de aanname van het wetenschappelijke mensbeeld. In een recente publicatie van de Rijks Voorlichtingsdienst (RVD) "Gereedschap voor gedragsverandering" wordt duidelijk welk mensbeeld in het communicatievak wordt veronderstelt: Mensen zijn irrationeel, maken onbewuste keuzes en kijken erg naar wat anderen doen. Ook maken ze vaak fouten in hun besluitvorming. Daarnaast hebben zij de neiging tot uitstelgedrag en kiezen we liever de makkelijkste weg. Een rationele afweging van kosten en baten en een weloverwogen, economische keuze is dus meestal niet aan de orde.

We laten ons vaker leiden door emoties, gewoonten en anderen in onze omgeving. Deze ‘irrationele mens’ is de laatste jaren in tal van mens- en medische wetenschappen, met dank aan de neurowetenschap, aan een opmars bezig. Daarvoor domineerde vooral de rationele mens. De homo-economicus die op grond van rationele afwegingen het beste voor zichzelf probeert te regelen.

Mensbeeld

De Hermetica presenteert een fundamenteel ander mensbeeld: de zelfbewuste mens, toegerust met de kwaliteiten van het denken, maar ook toegerust met een moreel bewustzijn. Deze mens maakt welbewust keuzes welke werkelijkheid hij of zij wenst te scheppen. In AL mijn (communicatie) werk veronderstel ik dit hermetische mensbeeld. Een mensbeeld overigens waar nagenoeg iedereen zichzelf meer in herkent, dan in het wetenschappelijk mensbeeld. Wil je meer lezen over de ontwikkelingsgeschiedenis van het mensbeeld en zicht krijgen op de verschillen, lees dan hier verder.


HANS SIEPEL

Ik ben in 1958 in Den Haag geboren. Na mijn middelbare school studeerde ik politicologie aan de Universiteit van Nijmegen. Na de studie startte ik mijn werkzame carriére, eerst bij de PPR-Tweede Kamerfractie, later bij de Groen Linksfractie. In de periode van 1985 tot 1992 was ik voorlichter en politiek coördinator van de fractie. In 1992 stapte ik over naar de NS, waar ik de functies hoofd Public Affairs en hoofd Voorlichting vervulde. Tevens was ik de woordvoerder van de RvB van de NS. In 1997 begon ik als plaatsvervangend directeur communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze functie was ik woordvoerder van diverse ministers.

Ook was ik eindverantwoordelijk voor de communicatie bij grote projecten zoals de millenniumwisseling en het Europees voetbaltoernooi EURO 2000. Op mijn voorstel werd in 2005 het Expertise Centrum Risico en crisiscommunicatie (ERC) opgericht.
Sinds 2005 ben ik zelfstandig communicatie-professional en geef ik lezingen en trainingen op het gebied van crisiscommunicatie. Ik schreef samen met o.a. Frank Regtvoort een tweetal boeken over crisiscommunicatie en overheidscommunicatie. Daarnaast heb ik nog een viertal andere boeken geschreven op het terrein van de hermetische wijsheid.


MEDIATRAINING

Het lijkt zo eenvoudig. De media te woord staan om bijvoorbeeld duiding te geven aan een crisis die in een eigen organisatie of daarbuiten plaats vindt of de media te woord te staan omdat zij iets van u of de organisatie willen weten. Veel bestuurders zien op tegen mediacontacten. Zien de journalisten vaak als ‘de vijand’ en voelen zichzelf niet ontspannen en comfortabel als ze voor de camera staan. Vaak ook het gevolg van ‘verkeerde’ mediatrainingen, waarbij vooral de aandacht gaat naar of het jasje en dasje goed zit en u geleerd wordt om met kernboodschappen en ingestudeerde tekstjes te communiceren.

Moreel bewustzijn

In samenwerking met een journalist en cameraman bieden wij een geheel andere mediatraining, die u helpt bij het effectief overbrengen van wat u te vertellen heeft. Niet langs de bekende aanvliegroute van de klassieke mediatrainingen van het uit je hoofd leren van kernboodschappen en ingestudeerde teksten. Uit de tijd. De kijker en luisteraar prikt er doorheen. Bij deze mediatrainingen gaat het vooral niet om reputatiecommunicatie. U leert wel om in de mediacontacten te communiceren vanuit het belang van de samenleving. Daarbij mag je vooral jezelf blijven, geen zinnen uit het hoofd moet leren en geen kernboodschappen hoeft te communiceren.

Veel aandacht wordt besteed aan het communiceren vanuit het moreel bewustzijn. Dat laatste is vooral van belang als u in de tijden van crises als bestuurder aan ‘betekenisgeving’ moet gaan doen. Maar ook in niet-crisistijd wordt het communiceren vanuit het moreel bewustzijn voor de effectiviteit van uw communicatie steeds belangrijker.

Praktijk

De werkmethode tijdens de mediatraining is sterk gericht op de praktijk. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt de realiteit van de buitenwereld naar binnen gehaald. Het leidt tot interactieve training, waarbij we theorie en praktijk samen komen. Onze theoretische methode wordt gekoppeld aan talloze praktijksituaties. Het resultaat: u staat met ontspanning de media te woord. De trainingen worden verzorgd met ervaren journalisten uit de praktijk.

Meer weten

Meer weten? Geïnteresseerd om een keer een andere dan de klassieke mediatrainingen te doen? Neemt u dan vrijblijvend contact op. Vele burgemeesters, wethouders en zorgbestuurders gingen u voor en zijn zonder uitzondering uiterst te spreken over deze andere, verfrissende aanpak, die effectief communiceren voor camera garandeert.


CRISISCOMMUNICATIE

Samen met Frank Regtvoort ontwierp ik een crisiscommunicatiemodel voor de overheid dat honderd procent effectieve communicatie garandeert. Gebaseerd op en geïnspireerd door de Hermetica en het Hermetisch mensbeeld. Dit model vindt ook steeds meer zijn weg binnen Waterschappen, zorg- en onderwijsinstellingen.

Voor lezingen, adviezen en opleidingstrajecten op het terrein van de crisiscommunicatie kunt u bij Amenti Consultancy terecht. De afgelopen jaren zijn honderden communicatieprofessionals en overheidsbestuurders u voorgegaan. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.


OVERHEIDSCOMMUNICATIE

Ook geen vertrouwen meer in de achterhaalde aanpak van overheidscommunicatie als reputatiecommunicatie? Ook ervan overtuigd dat deze aanpak niet meer van deze tijd is? Dienstbare overheidscommunicatie heeft de toekomst. Uitgaande niet meer van de communicatiebehoeften van de organisatie of haar bestuurders zelf, maar van de communicatiebehoeften van burgers en samenleving. Geïnteresseerd in een gesprek daarover of een lezing voor uw bestuurders?

Of hebt u interesse in advisering / begeleiding van uw afdeling communicatie die de slag van reputatie naar dienstbare overheidscommunicatie wil maken? Amenti Concultancy is dan de partner die u zoekt. Neem vrijblijvend contact op.


COACHING EN PERSOONLIJKE ADVISERING

Bent u als bestuurder of communicatieprofessional gemotiveerd en wellicht al bezig om de slag van reputatiemanagement naar dienstbaarheid te maken? Bent u geïnteresseerd in de hermetische wijsheidsbronnen om u in dit veranderingstraject te helpen?

Hebt u zo af en toe de behoefte om te sparren, een persoonlijk advies of een coachingtraject? Neem dan contact op en gaan we samen op zoek naar wat we voor elkaar kunnen betekenen.


LEZINGEN

Bent u geïnteresseerd in een inspirerende lezing vanuit de Hermetica als inspiratiebron? Dan ben u aan het goede adres. Ik mocht de afgelopen jaren meer dan honderd lezingen verzorgen over de volgende onderwerpen:

  • Overheidscommunicatie en crisiscommunicatie
  • Hermetische universele wijsheid en de toestand in de wereld
  • Dementie, een andere kijk.
Voor meer informatie en boekingen zie: speakersacademy.

BOEKEN EN ANDERE PUBLICATIES

Christendom en bewustzijn (pdf)

Boeken over overheidscommunicatie:

 

Transitie33
(Elikser, 2016)

 

Risico- & crisiscommunicatie
(Coutinho, 4e druk, 2014)

 

Congruente overheidscommunicatie
(Coutinho, 2012)

 

Boeken geschreven vanuit de hermetische wijsheid:

 

Het antwoord van Frenkie de Jong, Ajax en Duncan Laurence aan Thierry Baudet en de wereld
(Elikser, 2019)

 

Voices of the Soul, the forgotten truth about dementia
(Pegasus, 2019)

 

Het Godsbewijs. Een poëtisch verhaal over de universele wijheid en het ondenkbare
(AnkhHermes, 2018)

 

Woorden van zorg, vertelling over professionele communicatie in de zorg
(Elikser, 2017)

 

Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie
(Elikser, 2007)

 

Stemmen van de ziel, vergeten waarheid van dementie (grote letter uitgave)
(Elikser, 2007)

 

Dementie, bewustzijn en spiritualiteit
(Elikser, 2010)

 

 

Doornroosje en de Apocalyps, de Eindtijd verklaard vanuit de universele wijsheid
(Elikser, 2015)

 

Openbaring, in den beginne van het Woord
(Elikser, 2015)

 


CONTACT

Hans Siepel
hanssiepel@amenticonsultancy.nl